TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK WILL VEGT

0592 - 309498

Zoom 18, 9405 PS Assen

 • Tandprothetische Praktijk Will Vegt
 • Tandprothetische Praktijk Will Vegt
 • Tandprothetische Praktijk Will Vegt
 • Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Home

Welkom bij Tandprothetische Praktijk Will Vegt

Will Vegt

Reeds lange tijd ben ik werkzaam in de Tandtechniek.

Begonnen in Groningen in 1966, en ben (na een paar korte onderbrekingen, zoals bijvoorbeeld de militaire dienstplicht) vrijwel continu werkzaam geweest in de tandtechniek.

Na mijn diensplicht ben ik de opleiding gaan volgen aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (destijds nog in Utrecht), waarna ik nog enkele jaren docent ben geweest aan hetzelfde instituut.

Ondanks het gegeven dat dit inmiddels al meer 30 jaar geleden is, heb ik nog steeds een leuk contact met enkele (toenmalige) leerlingen en docenten.

Naast mijn tandtechnische werkzaamheden op verschillende laboratoria, waarvan een aantal jaren in het buitenland, was ik ook een enthousiast (amateur) musicus, en speelde o.a. in jazz-combo’s, een BigBand, en trad op als ‘solo-entertainer’. Midden jaren ’90 ben ik neergestreken in onze mooie provincie Drenthe, en sinds 2001 werkzaam in Assen, waarvan sinds 2002 als zelfstandige, eerst aan de Korenmolen en de Vaart, en sinds eind 2013 aan de Zoom 18 te Assen

In ons (klein) tandtechnisch laboratorium behandelden wij, in nauwe samenwerking met enkele tandartsen, al patiënten die een (nieuwe) gebits-prothese, al dan niet op implantaten, kregen, en die door ons ook van begin tot eind werden vervaardigd.

Door het laagdrempelig niveau van ons laboratorium, en de ruime aandacht die wij besteden aan onze cliënten, is het laboratorium bij velen inmiddels een begrip geworden.

Maar toen……kregen we een moeilijke periode……door een vervelende ziekte werd mijn gehoor aangetast, en kon ik mijn (muzikale) hobby niet meer uitvoeren.

In de praktijk komt het er op neer, dat ik links nagenoeg volledig doof ben, en rechts, weliswaar met ‘hulpmiddelen’, ongeveer 20% kan horen.

Een gesprek met één of twee personen gaat prima, maar komen er meer geluiden, dan ben ik de oriëntatie  kwijt, maar de mensen die bij ons zijn geweest, weten dat zij zeer gastvrij worden ontvangen én te woord worden gestaan.

En……’alle voordeel hep z’n nadeel’, want door deze auditieve handicap kan ik me nóg beter op m’n werk concentreren, en daar heeft iedereen voordeel van, toch?

Aangezien ik verder geen hobby’s had heb ik besloten (in 2005) een studie op te pakken, nl. Tandprotheticus, die wordt gegeven aan de Hogeschool Utrecht.

In december 2008 heb ik deze studie met goed gevolg afgerond, en dat betekent, dat wij met ingang van januari 2009  ons laboratorium gaan veranderen in een “Tandprothetische Praktijk “.

Eén ding blijft in ieder geval overeind staan:

Ook in deze praktijk bent én blijft u, als patiënt / cliënt welkom, en kunt, en mag u er vanuit gaan, dat wij ons uiterste best blijven doen om voor ú een gebitsprothese te maken, die aan zowel hoge technische, en  esthetische eisen voldoet!

Mocht u verdere (vrijblijvende) informatie willen…..schroomt u niet, belt u ons, of misschien nog beter……loop (vrijblijvend) even binnen in onze gezellige praktijk!!


Alles voor uw (nieuwe) prothese


Wij zijn specialist in het aanmeten én vervaardigen van álle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen.

Uw volledige prothese wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daarbij een verwijzing van (bijv) een tandarts voor nodig is.

Aan de titel “Tandprotheticus “ herkent u dan ook een paramedisch specialist én eerstelijns zorgverlener, die volgens de wet BIG dé specialist is op het gebied van gebitsprotheses.

Uw zorgverzekeraar heeft dan ook de kosten van de Tandprotheticus in het pakket opgenomen; uw zorgverzekeraar garandeert u dan ook goede kwaliteit.

Onze praktijk is lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

Ook is onze praktijk HKZ gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector) en aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM).

U kunt bij ons terecht voor;

* (implantaat-) protheses
* rebasingen (nieuwe voering)
* reparaties
* Partiële protheses (plaatje of frame)
* Apparaat tegen snurken en slaapapneu

Vergoedingen


In het algemeen geldt voor basisverzekerden…

Eigen risico

Bij de basisverzekering heeft u ook in 2017 een (wettelijk) eigen risico van € 385,- Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen. Het eigen risico geldt niet voor de huisarts, maar wél voor bijvoorbeeld het ziekenhuis en medicijnen.


Voor een nieuwe prothese

Ook in 2017 wordt de prothese voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Dat betekent dat u ongeveer € 250,- aan eigen bijdrage moet betalen.


Let op!

Voor rebasingen (nieuwe voering) en reparaties, die in 2016 nog voor 100% uit de basisverzekering werden vergoed, geldt nu een eigen bijdrage van 10%. Voor een rebasing zal dat ca. € 20,- zijn en voor een standaard reparatie (scheur/breuk/afgebroken tand) tussen de € 5,- en € 8,-.


Nieuwe prothese op implantaten

Waar in 2016 nog 75% werd vergoed uit de basisverzekering geldt nu:
Een eigen bijdrage van 10% voor een implantaat gedragen prothese in de onderkaak, en 8% voor een implantaat gedragen prothese in de bovenkaak.

Ook hier geld weer een eigen bijdrage in de kosten van een rebasing of een reparatie.

Daar de vergoedingen per zorgverzekeraar nogal verschillen, en of u een aanvullende verzekering(en) heeft afgesloten is het voor ons moeilijk hierover bedragen te noemen, maar:

U krijgt van ons ALTIJD een begroting van de kosten, zodat u zelf bij uw zorgverzekeraar kunt informeren hoe hoog de eigen bijdrage is; zij kunnen dit nauwkeurig berekenen.

Wij hebben contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars, die u graag informeren.


Tot slot

Uit bovenstaande kunt u opmaken dat er voor tandprothetische zorg het e.a. gaat veranderen.
Maar vraag ALTIJD een kostenbegroting, en kijk goed in de polis van uw zorgverzekeraar voor eventuele. vergoedingen.

Bij ons blijft het devies:  juiste informatie, zodat u precies weet wat u moet (bij)betalen.

Samenwerking met specialisten


Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, maken wij de protheses volledig in eigen beheer. Voor o.a. implantaat protheses hebben wij een uitstekende verwijs relatie met de kaakchirurgen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het UMCG Groningen. Daarnaast hebben wij goede contacten met een implantoloog en een praktijk voor mondhygiëne.

Openingstijden


Voor vrijblijvende informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen op 0592 – 309498.
Onze openingtijden zijn;

Maandag t/m Donderdag

                  09:00 – 17:00 uur

 

Vrijdag

                   09:00 – 12:00 uur

 

Zaterdag

                    09:00 – 12:00 uur

 

                   Lunchpauze:

12:00 – 13:00

  Neem contact op

  Contact informatie

  Contact & Route