Selecteer een pagina

Op deze pagina proberen wij antwoord te geven op vragen die u heeft over bijvoorbeeld een behandeling of een vergoeding.
Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op via 0592-309498.

Z

Wij hebben contracten met álle Nederlandse zorgverzekeraars

Z

Onze praktijk is aangesloten bij het ONT en is HKZ gecertificeerd.

Z

U kunt bij ons altijd vrijblijvend terecht voor advies.

Vragen over kosten, vergoedingen, eigen bijdrage e.d.

De eigen bijdrage (2017)

Het uiteraard wel fijn om te weten in hoeverre u vergoeding ontvangt van uw zorgverzekering voor het zetten van een kunstgebit.

Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 75 procent vergoeding van een volledig kunstgebit. Afhankelijk van de zorgverzekeraar is dat eens per vijf jaar of acht jaar. Zorgverzekeraars mogen in dit kader zelf het termijn bepalen. Daarnaast ontvangt u een vergoeding van 100 procent voor de nodige reparaties/rebasen die vereist zijn. Let wel op de volgende voorwaarden:

  • 75 procent van de kosten van een kunstgebit worden vergoed vanuit de basisverzekering, dat betekent echter wel dat je een kwart zelf bij moet leggen (eigen bijdrage). Normaliter komt dit neer op ongeveer 125 euro voor de boven- of onderprothese.
  • Het eigen risico is van toepassing voor het kunstgebit, deze bedraagt 385 euro in 2017
  • Reparaties (rebasen) worden 100 procent vergoed, maar zijn vaak verbonden aan een maximum bedrag. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
  • Het trekken van de kiezen om de prothese te plaatsen worden niet gedekt. Daarvoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage

Om een idee te geven van de kosten van een eigen bijdrage hebben we een eenvoudig rekenvoorbeeld opgesteld. Stel dat u een volledige, nieuwe prothese laat plaatsen en dat de kosten hiervan 1000 euro bedragen: u ontvangt dan een vergoeding van 75 procent vanuit de basisverzekering. Dat komt neer op 750 euro. De rest (25 procent) van de 1000 euro valt onder de wettelijke eigen bijdrage en betaalt u zelf: 250 euro. Daarnaast betaalt u ook 385 euro via het eigen risico, dit geldt echter alleen als het eigen risico nog niet eerder is belast.

Tarieven en vergoedingen

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe prestatielijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) Dit zijn de maximale tarieven. De verzekeraars willen zo gunstig mogelijk inkopen om het voor hun verzekerden betaalbaar te houden. Zij bieden ons overeenkomsten aan om voor een bepaald vast tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief wat gedeclareerd wordt afhankelijk van waar u verzekerd bent.

Wij hebben contracten met de alle (grote) verzekeraars. Dit betekent dat wij uw rekening direct kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar en hoeft u dit niet zelf te doen of het bedrag voor te schieten. Ons gehele declaratieverkeer hebben wij uitbesteed aan factoringmaatschappij Infomedics zodat wij al onze aandacht kunnen richten op uw behandeling. De nota van uw eigen bijdrage ontvangt u dan ook van factoringmaatschappij Famed.

Het volledig kunstgebit
Een kunstgebit gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten wordt voor 75% vanuit  de basisverzekering vergoed. De overige 25 % is uw eigen bijdrage. Indien u een aanvullende (tandarts-) verzekering heeft krijgt u in veel gevallen ook nog een geheel of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.

Reparaties en Opvullen van uw kunst- of klikgebit
Reparaties en opvullen (opnieuw passend maken) van een prothese gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten, of een klikgebit op implantaten, worden voor 90% vergoed door de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage.  Indien u een aanvullende (tandarts-) verzekering heeft krijgt u in veel gevallen ook nog een geheel of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.

Gedeeltelijke Prothese
(Partiële) protheses gemaakt in een kaak waarin nog tanden of kiezen staan worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen een aanvullende tandartsverzekering komt u in deze kosten tegemoet.

Klikgebit op implantaten
Een klikgebit op implantaten in de onderkaak wordt voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering.
Een klikgebit op implantaten in de bovenkaak wordt voor 92% vergoed vanuit de basisverzekering.
Een klikgebit op implantaten in de onderkaak samen met een gewoon kunstgebit in de bovenkaak wordt deels voor 90% en deels voor 83% vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende (tandarts-) verzekering heeft krijgt u in veel gevallen ook nog een geheel of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.

Vragen over behandelingen

Wat zijn implantaten? (problematiek, de behandeling en nazorg).

Het probleem
Tanden en kiezen kunnen verloren gaan door een ongeval, tandbederf en/of ontstekingen van het tandvlees en het omringende steunweefsel. Uiteindelijk kan dit leiden tot volledige tandeloosheid en bent u aangewezen op een kunstgebit. Het kaakbot zal echter langzaam slinken, waardoor er minder steun aanwezig zal zijn en het kunstgebit los gaat zitten.

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot geplaatst wordt. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zien eruit als “schroefjes”. Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd: d.w.z. dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt. Een implantaat in de kaak als pijler voor tandvervanging komt het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel. Het implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of overkappingsprothese en voorkomt voor groot deel het slinken van de kaak.

Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling bestaat uit een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek en bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase zullen de implantaten operatief worden ingebracht. Indien noodzakelijk zal na het vastgroeien een tweede ingreep volgen om het implantaat “boven het tandvlees”te halen. In de laatste fase wordt de constructie en prothese op de implantaten gemaakt.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel. Om te kunnen beoordelen of er voldoende bot aanwezig is, zijn röntgenfoto’s nodig. Röntgenfoto’s spelen een belangrijke rol bij de planning van de ingreep. Op een panorama foto (OPG) kan de implantoloog goed de afstand tot anatomische structuren zoals een belangrijke zenuw in de onderkaak of de kaakbijholte in de bovenkaak, inschatten. In moeilijkere gevallen kunnen er meer opnames worden gemaakt zoals een CBCT-scan, waarbij het zelfs mogelijk is m.b.v. de computer de positie van de implantaten driedimensionaal te plannen. Wij werken nauw samen met implantologen in de regio. Door de mond te onderzoeken kan o.a. een inschatting worden gemaakt van de breedte van de kaakwal, maar ook van bv. de manier waarop de tanden en kiezen op elkaar bijten. De lichamelijke gezondheid wordt met de patiënt doorgenomen en een behandelvoorstel met de eventuele mogelijkheden wordt besproken.

Aanvraag bij de zorgverzekeraar
De behandeling moet worden aangevraagd bij de verzekeraar. Pas na machtiging door de zorgverzekeraar vindt de behandeling plaats. De kosten van de behandeling worden geheel vergoed. Er is wel een vaste eigen bijdrage verschuldigd. Het kan het zijn dat deze eigen bijdrage ook geheel of gedeeltelijk wordt vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

De voorbereiding
Dit is een voorbereidende afspraak voorafgaand aan de behandeling. De recepten worden meegegeven, zoals oa: pijnstiller, antibiotica en spoelmiddel. Tevens wordt het toestemmingsformulier ondertekend. Indien u al medicatie heeft raadpleeg dan bij uw eigen apotheek of de recepten in combinatie met uw medicatie genomen kunnen worden. Als u bloedverdunners gebruikt is het niet noodzakelijk hiermee te stoppen. Als u onder controle staat bij de trombosedienst wordt wel gekeken naar de stollingsfactor en indien nodig overleg gepleegd met de behandelend arts om de medicatie tijdelijk aan te passen.

Het implanteren
Het plaatsen van de implantaten is een kleine operatieve ingreep. Implantaten worden onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Op tandvlees wordt, indien gewenst, een zalf of spray gebruikt om de injectiepijn te verminderen. Op de plaats waar 1 of meerdere implantaten moeten komen wordt een snede in het tandvlees gemaakt, deze wordt vervolgens opzij geschoven waarna het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens wordt een gaatje in het kaakbot geboord. De 1ste boor, die gebruikt wordt is smal, de volgende boor is echter iets breder, dit wordt herhaald totdat het boorgat breed genoeg is om het implantaat erin te draaien. De boren worden gekoeld met infuusvloeistof wat een beetje zout smaakt. Het tandvlees wordt met behulp van hechtingen weer gesloten.

Twee manieren van inbrengen:
1-fase implantaten: Na het plaatsen van het implantaat wordt er een knopje op het implantaat geschroefd. Deze steekt na het hechten boven het tandvlees uit. Bij een 1-fase inheling hoeft het tandvlees niet nogmaals opengemaakt te worden en kan na de inhelingsfase direct een afdruk genomen worden.

2-fase implantaten: Na het plaatsen van het implantaat wordt er een afdekschroefje op het implantaat geschroefd die na het hechten onder het tandvlees zit. Bij een 2-fase inheling wordt na het maken van een klein sneetje het implantaat opgezocht en daarop een knopje (healing abutment) geschroefd dt boven het tandvlees uitsteekt. De tweede operatie is vaak een kleine ingreep, welke weinig nabezwaren geeft.

In 95% van alle gevallen is een 1-fase behandeling mogelijk. Het kan tijdens de ingreep blijken dat het toch nodig is een 2-fase behandeling te doen.

Na het implanteren:
In het algemeen is de napijn minimaal en met pijnstillers goed te onderdrukken. Indien er een zwelling optreedt kan dit door te koelen beperkt worden. We adviseren u de dag van het implanteren rustig aan te doen en geen afspraken te maken. Uw kunstgebit wordt na 14 dagen aangepast met een siliconen laag. We adviseren om de eerste twee weken de prothese uit te laten. Het is belangrijk om de implantaten goed te laten “rusten”, ivm het vastgroeien, niet te belasten. Het is daarom ook aan te raden om in die periode zacht voedsel te eten. De eerste drie weken mag u op de plaatst van de wondjes niet poetsen, één week spoelen met het voorgeschreven spoelmiddel, drie dagen spoelen na hechtingen verwijderen. (kunstgebit poetsen met water en zeep, de siliconenlaag wordt hard op als deze in contact komt met menthol, zoals pepermunt, kauwgom, tandenpasta.)

Hechtingen verwijderen:
Twee weken na het implanteren worden de hechtingen verwijderd, implantaten stabiliteit en de genezing van de wond gecontroleerd. Drie dagen na hechtingen verwijderen mag u, bij de 1-fase implantaten, de knopjes met een zachte tandenborstel en perio-aid gel poetsen.Uw kunstgebit mag u weer gaan dragen, maar ’s nachts dient deze uitgenomen te worden, om te voorkomen dat u op het implantaat “bijt”.

De ingroeifase:
Na het inbrengen van het implantaat volgt een fase van ongeveer 2 tot 6 maanden waarin het implantaat stevig wordt verankerd in het bot. De tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot. Tijdens deze afspraak bekijken we het tandvlees en stabiliteit van het implantaat. Bij deze afspraak wordt met u het vervolg van de behandeling besproken, het vervaardigen van kunstgebit.

De nazorg:
Twee maanden nadat de constructie en prothese is geplaatst wordt er een controle gedaan en een röntgenfoto gemaakt. Dit is het laatste stapje van de gehele behandeling. Er kan dan worden vastgesteld tot hoe ver de implantaten in het bot vastzitten en dit wordt in de jaren die volgen als uitgangspunt gebruikt bij verdere controles. Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. Bij het plaatsen van de prothese krijgt u instructie voor het schoonhouden van de implantaat constructie. Zes maanden na het plaatsen van de prothese volgt weer een controle bij de mondhygiëniste. Een half jaar hierna bij uw tandprotheticus. Er wordt na één jaar weer een röntgenfoto gemaakt die vergeleken wordt met die van het jaar daarvoor. Indien de situatie stabiel is worden de controles afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en algehele gezondheid.

De kosten:
Het plaatsen van de implantaten, de constructie en prothese, inclusief twee maanden nazorg en een laatste controle met röntgenfoto vallen binnen de machtiging. De controles en röntgenfoto’s daarna niet. Indien u een aanvullende verzekering heeft worden die kosten wel geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Voor vragen kunt natuurlijk contact met ons opnemen.

Een kunstgebit ?!? - Lees hier alles wat u moet weten.

U heeft een nieuw kunstgebit dat prachtig oogt en comfortabel draagt: een waar kunstwerk eigenlijk. Om die lach die gezien mag worden ook te behouden, is het verstandig om deze informatie te lezen.

Wat kunt u zelf doen?
Maak uw kunstgebit goed schoon Het is belangrijk dat u uw nieuwe kunstgebit na iedere maaltijd goed schoonmaakt. Na een paar uur dragen komen er, net als bij natuurlijke tanden, voedselresten en bacteriën op uw kunstgebit. Bovendien kan een kunstgebit verkleuren door nicotine, thee, wijn, enzovoort. U kunt uw kunstgebit schoonmaken met een protheseborstel en zeep, of met een speciaal prothesereinigingsmiddel. Gebruik nooit heet water of agressieve schoonmaakmiddelen, zoals vloeibaar schuurmiddel, bleekwater of tandpasta.

Masseer uw kaken regelmatig
U houdt uw kaken in een betere conditie als u elke keer na het schoonmaken van uw kunstgebit, het tandvlees van uw boven/ en onderkaak reinigt. Dit kunt u het beste doen met een zachte tandenborstel. Zo masseert u ook uw kaken, wat de doorbloeding bevordert.

Doe ‘s nachts uw kunstgebit uit
Doe uw kunstgebit, in ieder geval het ondergebit, ´s nachts uit. Het inhouden van uw kunstgebit kan leiden tot verminderde doorbloeding van het slijmvlies. Hierdoor slinkt het bot sneller. Het gevolg is dat het houvast van het kunstgebit minder wordt en het tandvlees eerder gaat irriteren. Een kunstgebit op implantaten mag´s nachts niet worden gedragen. Leg uw kunstgebit, als u het niet draagt, altijd in water.

Wij helpen u bij ongemakken!
Uw kunstgebit is met alle aandacht speciaal voor u gemaakt door uw tandprotheticus. Maar het zijn natuurlijk niet uw eigen tanden; uw kunstgebit blijft een vervanging. Daarom kunnen zich in de indraagperiode problemen voordoen. U hoeft zich hierdoor niet te laten ontmoedigen, vaak lost het zich vanzelf op. Uiteraard kan uw tandprotheticus u bij een ongemak ook helpen.

Pijnlijk tandvlees
Omdat het tandvlees van uw kaak teer is, kan een nieuw kunstgebit in het begin irriteren. Zulke pijnklachten verdwijnen meestal niet vanzelf, u kunt het beste teruggaan naar uw tandprotheticus voor nazorg. Die kan de pijn verhelpen door kleine correcties aan uw kunstgebit te verrichten.

Voordat u met pijnklachten naar uw tandprotheticus gaat, moet u uw kunstgebit wel enkele uren gedragen hebben, dan is de plek van de klacht beter op te sporen. Soms zijn een aantal nazorg bezoeken aan uw tandprotheticus nodig om de klacht naar uw tevredenheid op te lossen.

Moeilijk spreken
Na plaatsing van uw kunstgebit kunt u tijdelijk wat spraakmoeilijkheden ondervinden. Dit is vaak een kwestie van gewenning.

Moeizaam eten
In het begin kan eten moeizaam gaan. Om te wennen aan het eten met een kunstgebit kunt u het beste beginnen met voorzichtig eten, bijvoorbeeld kleine hapjes. U kunt ook in het begin regelmatig op uw wang of tong bijten. In het algemeen geldt dat u met een kunstgebit geen extreme dingen kunt doen. Bij gapen, hoesten, niezen en de tong ver uitsteken komt het kunstgebit meestal los.

Veranderende smaak
In het begin kan uw smaak een beetje veranderen. Na verloop van tijd herstelt dit zich vanzelf.

Meer of minder speeksel
De speekselvorming raakt door een nieuw kunstgebit wel eens in de war. U kunt een droge of juist te vochtige mond krijgen. Dit gaat vanzelf weer over.

Hoelant gaat uw kunstgebit mee?
De verantwoorde levensduur van een kunstgebit is vijf tot acht jaar. Dit kan individueel heel verschillend zijn. Zodra uw kunstgebit los gaat zitten of pijn gaat doen, is het verstandig om contact op te nemen met uw tandprotheticus. Vaak kan de pasvorm met een nieuwe basis(voering) hersteld worden. Laat uw kunstgebit in elk geval elke twee jaar controleren.

Garantie en nazorg
Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Uw tandprotheticus geeft een jaar garantie op de duurzaamheid en er wordt twee maanden kosteloos nazorg gedaan. Invloeden van buitenaf of een veranderde pasvorm ten gevolge van het slinken van de kaak vallen natuurlijk niet onder de garantie. Vijl of slijp nooit zelf aan uw kunstgebit. Als u hierdoor de pasvorm verandert kunt u uiteraard geen aanspraak meer maken op garantie.

Mijn gebit heeft een scheur / er mist een tand: Reparaties.

Als uw kunstgebit stuk gaat kan het in de meeste gevallen gerepareerd worden. Lijm, vijl of slijp nooit aan de prothese. Dit kan de prothese onherstelbaar beschadigen.

Wij hebben een snelle reparatieservice! U kunt uw reparatie in overleg brengen en vaak is deze dezelfde dag nog klaar! In sommige gevallen kunt u er zelfs op wachten.

Er wordt ook gekeken waarom de prothese stuk is gegaan. Heeft u het laten vallen is dit niet zo erg. Als het in de mond is stuk gegaan betekent dit vaak dat het niet goed meer past of functioneert. U krijgt dan een advies wat u het beste kunt doen.

De kosten van de reparatie of het opvullen van uw kunstgebit worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering mits in de kaak van het te repareren kunstgebit geen eigen tanden of kiezen meer staan.
Een gedeeltelijke prothese wordt alleen vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering.

Wat is een frame-prothese?

Bij een Frameprothese is de basis van metaal. De basis vormt een geheel met de haakjes die om en op de natuurlijke tanden en kiezen worden geplaatst. Doordat een frame sterker is dan een plaatje, kan het dunner en kleiner worden uitgevoerd. Bovendien heeft de kaak minder te lijden zodat hij niet zo snel zal slinken. Omdat deze prothese tijdens het eten niet beweegt en de haakjes veel nauwkeuriger om de tanden of kiezen liggen, geven deze geen schade.  De frameprothese is ook uitneembaar.

Ook een groot voordeel is dat de tandvleeszomen van de tanden en kiezen niet bedekt worden door kunststof. Het gehemelte is ook minder bedekt en warm en koud is beter voelbaar wat de smaaksensatie niet verstoort.

De standaard gedeeltelijke prothese (ook wel "plaatje" genoemd)

De gedeeltelijke of partiële prothese is volledig van harde kunststof gemaakt. Dit type wordt meestal gebruikt als de rest van het gebit waarschijnlijk binnen afzienbare tijd verloren zal gaan. Deze voorziening is relatief goedkoop, maar minder duurzaam door een grotere gevoeligheid voor breuk. Deze protheses worden ook wel gebruikt als noodvoorziening.

Een gedeeltelijke prothese van één tot enkele tanden is vaak erg kwetsbaar en kan breuk tot gevolg  hebben, vooral als er weinig ruimte is. Om de prothese wat meer houvast te geven worden er vaak  gebogen haakjes aan gemaakt. Deze leiden, in tegenstelling tot de gegoten haakjes van een frameprothese,  wel tot beschadiging van de betreffende elementen waar deze omheen zitten.

 

ADRES

Zoom 18

9405 PS, Assen

0592-309498

info@tppwillvegt.nl

ANTWOORDFORMULIER

[recaptcha class:captchac]